Syarat perkhidmatanice

1. Opticcolors tidak bertanggungjawab atas kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan produk yang salah. Pengguna dengan ini menerima manual pengguna memasukkan / mengeluarkan lensa dan membacanya.

2. Opticcolors menjamin bahawa barang-barang tersebut memenuhi syarat-syarat yang munasabah mengenai kekukuhan dan / atau kebolehgunaan dan spesifikasi yang dinyatakan dalam tawaran.

3. Penghantaran barang dibayar berdasarkan pesanan ekspres, kecuali jika disepakati sebaliknya Opticcolors dan pengguna.

4. Opticcolors bila boleh, dengan berhati-hati menangani pelaksanaan pesanan untuk barang.

4.2 Tempat penghantaran adalah alamat kediaman pengguna yang terakhir dimaklumkan Opticcolors, kecuali jika dipersetujui sebaliknya.

4.3 Opticcolors akan melaksanakan pesanan yang diterima dengan kelajuan mudah sekurang-kurangnya dalam masa 10 hari bekerja. Sekiranya penghantaran sementara stok, atau ditangguhkan kerana sebab-sebab lain, atau jika pesanan tidak dapat atau hanya sebagian dilaksanakan, pengguna akan menerima pesanan selewat-lewatnya 3 hari bekerja setelah membuat pesanan. Dalam kes tersebut, pengguna berhak membatalkan pesanan tanpa kos.

4.4 Risiko kerosakan dan / atau kehilangan penghantaran Opticcolors melalui pos adalah Opticcolors tidak bertanggungjawab untuk.

5. Opticcolors tidak bertanggungjawab untuk kerosakan bahan dan / atau kerosakan tidak material akibat memakai lensa yang dipesan melalui laman web ini.

5.1 Semasa membeli Opticcolors produk, pengguna menerima risiko kerosakan bahan dan kerosakan tidak material dan bertanggungjawab atas akibat kerosakan kewangan.

5.2 Anda memerlukan kebenaran daripada pakar kanta lekap untuk menggunakan kanta lekap ini.

6. Jumlah terhutang yang perlu dibayar oleh pengguna mesti dibayar 100% sebelum penghantaran.