dasar bayaran balik

Sekiranya anda ingin mengembalikan pesanan anda, ikuti langkah berikut:

1. Hubungi kami melalui e-mel info @opticcolors.com. Sebutkan dalam e-mel bahawa anda ingin mengembalikan kanta lekap. Nyatakan juga dalam e-mel nama penuh anda, rujukan pesanan anda, tarikh penerimaan, butiran produk (warna, jenis, dll.) Dan nombor yang ingin anda kembalikan.

2. Anda akan menerima e-mel dengan maklumat alamat yang boleh anda kembalikan produk dan jumlah yang dapat anda terima untuk produk tersebut. Hantar produk. (pastikan produk dihantar dalam sampul surat yang kuat dan alamatnya dinyatakan dengan jelas.) Opticcolors tidak bertanggungjawab untuk kehilangan pulangan. Tuliskan maklumat anda sendiri di dalam atau di pakej pengembalian supaya kita dapat mengetahui dari siapa ia datang. )

3. Anda akan menerima jumlah pulangan anda dalam beberapa hari bekerja di akaun anda.

Syarat pengembalian:
- Kos untuk mengembalikan adalah untuk akaun pengguna sendiri.
- Kami hanya menerima pulangan nilai yang lebih tinggi daripada 10 euro.
- Produk yang dipulangkan mesti tiba tanpa dibuka, bersih dan dalam keadaan baik.
- produk hanya boleh dikembalikan dalam masa 14 hari dari tarikh penerimaan.